Hoppa till huvudinnehållet

Centerpartiet stärker profilen

Publicerad:
Reporter Leif Walterum
Leif Walterum
redaktion@skaraborgsbygden.se
Foto: Claudio Bresciani/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Med tre nya vässade program inom skola, landsbygd och miljö åkte de över femhundra ombuden och tusen deltagarna hem från centerstämman i Örebro.

Trots Centerpartiets tillbakagång bland landsbygdsväljare råder det ingen tvekan om att landsbygdspolitiken är partiets DNA. Hela 238 inlägg gjordes i de två områden som debatterade landsbygdsfrågor under partistämman. Inget annat parti kan mäta sig med det äkta engagemang som finns hos centerpartister kring landsbygdens frågor, oavsett det handlar om jord och skogsbrukets villkor, äganderätt, boendefrågor, strandrätt, landsbygdens företagarfrågor, service, jakt, rovdjursfrågor, enskilda vägar, A-traktorer med mera. I Centerpartiet är inte landsbygdens frågor en kampanjfråga under en månad vart fjärde år för att vinna väljare. Orättvisorna mellan stad och land och de dåliga villkoren för små självägande bönder var anledningen till Bondeförbundets bildande 1910. Sedan dess har landsbygdens villkor varit en levande fråga i partiet var enda dag i 123 år.

Den fruktansvärda våldsvåg som sveper fram över landet är en uppgörelse i kriminella miljöer med droghandel och pengatvätt. Men den är också beviset på en misslyckad integrationspolitik och skolpolitik. När tonåriga ungdomar tar den kriminella vägen för att få uppmärksamhet och bekräftelse har skolan och samhället misslyckats totalt. När Folkpartiet tog över skolpolitiken i alliansregeringen 2006 ersattes decennier av flumskola med hårdare tag och mer pekpinnar. Det fanns då och finns fortfarande hos liberalerna och Tidögänget en stark tilltro att mer statlig styrning ska förbättra skolan.

1991 kommunaliserades den svenska skolan, men med kommunaliseringen följde inte ökade möjligheter att utjämna och bejaka skillnader mellan kommuner och skolor i landet. De senaste 30 årens skolpolitik i Sverige har inneburit mer av statlig detaljstyrning och mindre möjligheter att anpassa efter lokala behov. Samtidigt som stora friskolekoncerner expanderat.

Centerpartiet sätter genom den nya vassare skolpolitiken fingret på flera nödvändiga förändringar av skolan. Partiet konstaterar att skolan styrs inte bäst med pekpinnar från Stockholm, skolpolitiken ska utgå från de olika förutsättningarna i landet och resurser ska ges utifrån detta för att alla elever ska få en likvärdig skola. Centerpartiet kommer i partiets höstbudget tillföra 10 miljarder mer till skolan än regeringen, huvudsakligen sker detta genom ett ökat sektorsbidrag till skolan, utan krav på kommunal medfinansiering och riktade åtgärder. Det ger en ökad möjlighet för varje enskild kommun att använda resurserna där skolan bäst behöver dem. 2011 beslutades det nuvarande betygssystemet, nuvarande betygssystem slår undan benen mycket brutalt för den som får betyget F, underkänt. Vilket betyder att den som får F stoppas från och är inte behörig att gå vidare till gymnasieutbildning.

Partistämman beslutade att betyget F behöver utredas och beslutade även att betyg inte ska ges före högstadiet. Skolan är Sveriges största arbetsplats inräknat alla elever, lärare och personal. Skolan lägger grunden för resten av livet, skolan ska uppmuntra, bejaka och se varje enskild elevs behov. Om skolan får resurserna till detta kommer många nya livsresor starta.

Artikeltaggar

CenterpartietLandsbygdLärarePolitikSamhälleSkola och utbildningSkolorStockholmÖrebro