Hoppa till huvudinnehållet

Vem bestämmer?

Publicerad:
Reporter Leif Walterum
Leif Walterum
redaktion@skaraborgsbygden.se

Detta är en ledarartikel som uttrycker Skaraborgsbygdens politiska linje.

En majoritet i riksdagen fattade 2022 beslut om att kraftigt minska antalet vargar i Sverige till det lägre intervallet 170 i stället för dagens 300 individer. Trots att antalet vargar vid senaste inventeringen uppgick till 450 kommer färre vargar få skjutas i nästa års licensjakt.

Efter att länsstyrelserna i slutet av september beslutade att endast 36 vargar omfattas av licensjakten 2024 har många jag mött ställt sig frågan vem är det som bestämmer. Årets licensjakt omfattade 75 individer av dem fälldes 57 ett alldeles för dåligt utfall i förhållande till den stora vargstam som Sverige har. Centerpartiet var tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna pådrivande på den förra Socialdemokratiska regeringen att få ner antalet vargar. Våren 2022 beslutade en majoritet i riksdagen att lägstanivån skulle sättas till 170 individer i stället för gällande 300 vargar.

Moderaterna och Kristdemokraterna hade inför valet 2022 en hög svansföring i vargfrågan och förväntningarna från djurägare, landsbygdsboende som fått orädda vargar in på husknutarna var därför höga. Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) tog i våras initiativ att i ett första möte träffa de landshövdingar som haft licensjakt i sina län för att dra lärdomar kring densamma. Efter påtryckningar bjöd landsbygdsministern några veckor senare in landshövdingarna från de län som har varg men inte haft licensjakt till diskussion.

Genom dessa landshövdingemöten, diverse okonkreta uttalanden i vargfrågan från regeringspartierna M och KD och en betessäsong som hittills haft alldeles för många vargangrepp på tamboskap var förväntningar högre på tilldelningen för 2024 års licensjakt. När landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) i svepande ordalag kommenterar länsstyrelsernas beslut så väljer han av rädsla för att bli anklagad för ministerstyre att i stället säga att regeringen vill se en betydligt mindre vargstam än den vi idag har. Men antalet vargar och den oro de skapar hos djurägare och landsbygdsboende försvinner inte genom att landsbygdsministern flumpratar. Problemet med Peter Kullgren och högerregeringen är att de gömmer sig bakom myndigheter som hanterar rovdjursfrågorna i stället för att agera, visa handlingskraft och verkställa riksdagsmajoritetens beslut. I avsaknad på detta kommer vargen att fortsätta sin utbredning, vargreviren och angreppen på tamboskap kommer fortsätta att öka.

Senaste inventeringen vintern 2022/2023 visar att det finns cirka 450 vargar i Sverige långt över vad Naturvårdsverket anser behövs för att vargstammen ska vara långsiktigt livskraftig med gynnsam bevarandestatus. Under sommaren har det rapporterats om stora kullar valpar, nästa års låga licensjakt bidrar till att vargen kommer breda ut sig ännu mer, fler revir kommer bildas. Daniel Bäckström vice partiordförande och landsbygdspolitisk talesperson i Centerpartiet har återkommande ställt frågan till landsbygdsministern vad regeringen gör för att minska vargstammen till de 170 individer som riksdagen beslutat. Men de konkreta svaren uteblir, det är bara att konstatera att 2024 kommer att bli ännu ett förlorat år att minska den snabbt växande vargstammen i Sverige.

Artikeltaggar

CenterpartietDaniel BäckströmDjur och naturKristdemokraternaModeraternaNaturvårdsverketPeter KullgrenPolitikVargar