Hoppa till huvudinnehållet

Finns det flera genvägar?

Publicerad:
Kärnkraft
Kärnkraft

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Alla älskar inte kärnkraft, men att vi behöver bygga ut kärnkraften för att trygga vår energi-försörjning förefaller näst intill självklart.

Ett av de motargument som kärnkraftsmotståndarna ofta använder är de långa byggtiderna för kärnkraftverk. Men det finns ”genvägar”. En av dem har jag tidigare redovisat på debatt-sidorna och det är att använda de kärnkraftsreaktorer som idag används för fartygsdrift. De flesta är standardiserade och tillverkade i serier.

En annan genväg är den som föreslås av Sven Olof Andersson, civilingenjör i teknisk fysik.

Andersson hävdar att man kan bygga ny kärnkraft på kortare tid än 5 år och att man inte behöver vänta på den nya tekniken med SMR.

Anderssons recept för att snabba uppbyggtiderna är att bygga fler reaktorer av samma typ som Forsmark 3 och Oskarshamn 3. Anläggningarna är i princip tvillingar och färdigställdes 1985.

Anläggningarna har en hög kapacitetsfaktor och låga produktionskostnader.

Forsmark 3 (F3) är den största och yngsta reaktorn vid verket och är en kokvattenreaktor som levererades av ASEA-atom. Den är av modellen BWR75 och är ursprungligen identisk med systerreaktorn Oskarshamn 3 (som var planerad att byggas i Forsmark under namnet Forsmark 4).

De båda reaktorerna har en mycket hög säkerhetsnivå som under årens lopp förbättrats och förfinats i takt med att nya krav uppstått.

De har uppdaterats kontinuerligt för att motsvara dagens krav, tex vad gäller krav på styrning och övervakning. Eftersom båda reaktorerna har alla erforderliga tillstånd så borde tillstånds-processen kunna genomföras relativt snabbt.

Bygget av Oskarshamn 3 genomfördes på kortare tid än 5 år. Det borde alltså vara fullt möjligt att, om den politiska viljan finns, ha två sådana reaktorer färdiga till 2030. Det skulle i så fall tillföra det svenska elnätet ca 2500 MW. Något vi så väl behöver med tanke på bla satsningarna på fossilfritt stål, elbilar mm. Vi skulle dessutom skapa rådrum för utveckling av SMR och hitta lämplig lokalisering för dessa.

Det är dags för ”Tidöpartierna” att sätta spaden i jorden. Det finns inte en minut att förlora. Om man väntar för länge är risken att nuvarande kärnkraftverk når gränsen för sin livslängd utan att man hunnit bygga nya. Då kommer vi verkligen att få problem med elförsörjningen.

Stefan Hallberg/Karlsborg

Artikeltaggar

KärnkraftMiljö