Hoppa till huvudinnehållet

Fler Skaraborgare kan och borde utbilda sig vid Högskolorna

Publicerad:
Reporter Skaraborgsbygden
Skaraborgsbygden
redaktion@skaraborgsbygden.se
Utbildningsdepartementet tänka till om utvecklingens behov av arbetskraft ska kunna mötas, menar insändarskribenten.
Utbildningsdepartementet tänka till om utvecklingens behov av arbetskraft ska kunna mötas, menar insändarskribenten. Foto: skynesher

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Industrin befinner sig nu i en accelererande teknologisk utveckling vilken kommer att ställa krav på samhället och medborgarna i form av nya färdigheter och kunskap. Kort sagt det kommer att behöva ske förändringar som påverkar arbetslivet likväl som samhället. Oftast framför detta i samband med diskussioner om den pågående elektrifieringen av fordon, stålproduktion, AI och olika åtgärder för att minska vår klimatpåverkan. Såväl politiker som företrädare för industri och regioner talar om behovet av utbildad arbetskraft till Norrland med behoven finns även i Västra Götaland och Skaraborg.

Utveckling blir en central fråga även för Universitet och Högskolor. Trots att de fått utökade uppdrag inom ingenjörsutbildningarna och tidigare för vårdyrken och lärarutbildning, så kommer behovet av nyutbildade överstiga det antal som examineras. Universitetens och högskolornas struktur och uppdrag från staten är dock inte helt i överensstämmelse med hur det ökade behovet av högutbildade på arbetsmarknaden ska kunna mötas.

Ministern med ansvar för den högre utbildningen har inte heller presenterat några lösningar för hur högskolor och universitet ska kunna möta både det ökade behovet av nyutbildade och svara upp mot den efterfrågan som överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter, om de anställdas förbättrade möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning, har satt i rullning. Utvecklingen av arbetslivet får till följd att även de som redan har högre utbildning kan behöva utbilda sig ytterligare inom sitt sakområde eller byta inriktning. Utbildning vid universitet eller högskola är inte längre ”once in a life time” utan snarare en fortgående interaktion mellan tidigare studenter och deras lärosäte.

Ytterligare en aspekt som behöver få en lösning är hur nuvarande kompetens och färdigheter ska bedömas hos den som varit verksam på arbetsmarknaden inom ett sakområde men som nu behöver komplettera eller fördjupa sin kunskap. Kort sagt så behövs en reformering av den högre utbildningen. Modellen att alla studenter är mellan 19 och 25 år är inte längre helt relevant. Kunskap måste kunna komma samhället till del genom möjligheter att studera och bedriva samverkande utbildning och forskning under hela yrkeslivet. Nu behöver utbildningsdepartementet tänka till om utvecklingens behov av arbetskraft ska kunna mötas.

Möjligheten till högre utbildning och den kvalité som lärosätena i Västra Götaland uppnått har resulterat i att andelen högutbildade i Skaraborg överstiger den nivå som endast uppnåddes av Göteborgs- och Stockholmsregionen för 25 år sedan. Men den genomsnittliga nivån för Sverige har ännu inte uppnåtts.

I Västra Götaland finns mycket god tillgång till högskolor och universitet av mycket hög klass såväl vad gäller utbildning som forskning. Lärosätena i Västra Götaland är även attraktiva för studenter från hela Sverige och kort sagt hela världen. Distansutbildning är också ett stort inslag som påverkar möjligheterna att förena arbete med studier. Skaraborgare behöver därför inte flytta eller åka långt för sin utbildning.

Det är angeläget att kommunerna i Skaraborg nyttjar fördelarna med att ha ett så stort utbud av universitet och högskolor i sin närhet och därför stimulerar intresset för fortsatta studier hos ungdomar men även de som nu är i arbete men där det kan vara lämpligt att anamma möjligheten till kompetensutveckling. Livslångt lärande är en möjlighet för den enskilde likaväl som för arbetsmarknaden och Skaraborg

Madelene Sandström, f.d VD KK-stiftelsen, ledamot Skaraborgs Akademi

Lars Niklasson, f.d rektor Högskolan i Skövde, ledamot Skaraborgs Akademi

Artikeltaggar

GöteborgHögskolorLars NiklassonMadelene SandströmSkaraborgSkola och utbildningSkövdeStiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklingStudierUniversitetUtbildning