Hoppa till huvudinnehållet

Lokala liberaler fel ute

Publicerad:
Reporter Leif Walterum
Leif Walterum
redaktion@skaraborgsbygden.se
Det finns ingen automatik att större enheter och kommuner ger en effektivare och mer kostnadseffektiv verksamhet, menar ledarskribenten.
Det finns ingen automatik att större enheter och kommuner ger en effektivare och mer kostnadseffektiv verksamhet, menar ledarskribenten. Foto: ArtMassa

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Skövdeliberalerna Jacqueline Tjällman och Tore Ljungkvist vill genomföra en stor kommunsammanslagning i Skaraborg. De liberala kommunföreträdarna menar att det finns starka ekonomiska skäl att genomföra en kommunreform och minska antalet kommuner från dagens 15 till 5.

Det finns dock ingen automatik att större enheter och kommuner ger en effektivare och mer kostnadseffektiv verksamhet. Tvärtom större organisationer tenderar att svälla och inte minst leder större kommuner till att avståndet ökar mellan beslutsfattare och medborgare.

Regeringen gav i mars 2023 den tidigare landshövdingen Sven-Erik Österberg (S) i uppdrag att undersöka intresset för frivilliga kommunsammanläggningar i Sverige. Utredningen skulle varit klar i november men fick nyligen förlängt uppdrag till 30 januari 2024. Hos Socialdemokrater och Moderater har det alltid funnits en övertro på att centralisering av uppgifter leder till ökad effektivitet. Visst kan det finnas synergieffekter, men dessa storleksfördelar uppnås oftast bättre genom utökat frivilligt samarbete.

I Skaraborg har kommunerna lagt vissa samhällsnyttiga verksamheter i kommunalförbund och de har ökat under de senaste 10 åren. Till exempel: 13 av Skaraborgs kommuner har gemensam hantering av avfall och återvinning, 11 kommuner har gemensam räddningstjänst, 5 kommuner samverkar i Miljösamverkan östra Skaraborg om miljötillsyn, 3 kommuner samverkar om dricksvattenförsörjning i Skaraborgsvatten.

Dessutom samverkar alla Skaraborgs 15 kommuner i frågor om utveckling och tillväxt i Kommunalförbundet Skaraborg. Lägg därtill att köp av tjänster och specialkompetens ökar mellan kommunerna och utbyte av erfarenheter och samarbete tillhör den kommunala vardagen. Visst kan det finnas problem med insyn och påverkan på en verksamhet som läggs i ett kommunalförbund, men dessa problem finns också i större kommuner.

När Skövdeliberalerna sällar sig till de som tror att kommunsammanläggningar kan ske genom att kartor ritas om, missar de grundförutsättningen för att en sammanläggning/fusion ska vara möjlig. Nämligen, den måste växa fram med ett medborgarperspektiv och inte ett översittarperspektiv. Sedan den stora kommunreformen 1971 har det endast skett kommundelningar, 13 nya kommuner har bildats sedan 1980-talet, den senaste var 2003 när Knivsta bröt sig loss från Uppsala och blev en egen kommun.

I Skaraborg lämnade Essunga, Vara kommun 1983. Gemensamt för alla kommunsammanläggningar är att avståndet mellan politiker och väljare ökar, boende på landsbygden och mindre orter känner sig redan idag ofta förbisedda. Det har prövats modeller med olika lokala styrelser, bland annat med kommundelsnämnder men dessa saknar reellt inflytande och blir mest ett spel för galleriet.

Skaraborg har många viktiga frågor framför sig på agendan, att i ett sådant läge starta en splittrande debatt om kommunsammanläggningar är riktigt dålig timing.

Artikeltaggar

Brott, lag och rättOrganisationerPolitikSkaraborgSocialdemokraternaUtredningarÅtervinning